Наказ за підписом Симона Петлюри про організацію партизанської боротьби в тилу ворога, надрукований на носовій хустинці, 1920 р

Опис

Наказ за підписом Голови Директорії та Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри про організацію партизанської боротьби в тилу ворога, надрукований на носовій хустинці
1920 р.

Полотно, печатка; машинопис, рукопис
11 × 11 (27,9 × 27,9)
МУЗЕЙ ШЕРЕМЕТЬЄВИХ
RP-02

Текст:
«Голова деректорії полковнику КІВЕРЧУКУ
І
Головний отаман
Війська
У.Н.Р.
« » листоп. 1920 року
Ч. 2/1201

Наказую Вам, сформувавши партізанський отряд із охочих старшин та козаків вирушити в тил ворога і взятись за широку партізанську діяльність під прапором Української Народної Республіки. Ви уповноважуетесь мною для організації згаданої роботи головним чином на теріторії Київщини, але, вразі потреби, Ви маєте право поширити свою діяльність і на терени сусідніх земель. В справі Вашої роботи Ви повинні установити зв’язок з иньшими повстанчеськими організаціями, працюючими під прапором У.Н.Р., а коли буде відчуватись потреба, то обняти командування військовими силами повстанчеських організацій на зазначеному терені. Ті розпорядження, які Ви в інтересах У.Н.Р. найдете потрібним віддавати, повинні вважатись як розпорядження походячі від Головної Команди Війська У.Н.Р. В своїй діяльності Ви повинні керуватись законами У.Н.Р. і наказами Головної Команди її війська. Як представник цівільної влади до Вас прікомандіровується Д. Тесля. На правах цівільного комісара він повинен допомагати Вашій військовій праці, у всьому, що буде вимагатись інтересами іі.
Вищезазначене стверджується підписами та печаткою.
Печатка (не розбірлива) Петлюра С. (підпис)
Начальник канцелярії, Адміністратор Підпис адміністратора»

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,