Новомосковський та павлоградський форстмайстер, 1801–1826 рр

Опис

Печатка новомосковського та павлоградського форстмайстера
Російська імперія. 1801–1826 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 33×28 мм,
Н – 26 мм. 28,3 г.
МШ, МЦ-1289.

Легенда: ПЕЧ НОВОМОСКОВС И ПАВЛОГРАДСК ФОРШТМЕИСТЕРА (печатка новомосковського та павлоградського форстмайстера). Розділового знака, що відокремлює початок і закінчення напису, немає. Відсутні також будь-які позначки після скорочень у тексті. У полі печатки зображено герб Російської імперії, який використовувався впродовж 1801–1830 рр. Характерною особливістю зображення орла були широко розпростерті крила і розведені в боки голови, а також трикутної форми хвіст.

Новомосковський та Павлоградський повіти, форстмайстеру яких належала дана печатка, входили до складу Катеринославської губернії. Форст майстер (з німецької «Forstmeister» – доглядач лісу) – статський чин, який було введено під час реформи гірничої справи 1761 р., належав до ІХ класу Табеля про ранги. Своїм статусом він був рівний титулярному раднику. На відміну від решти подібних чинів форстмайстер отримував дворянство. В його обов’язки входили вивчення, організація охорони та заготівля лісу. Окрім цього, він мав готувати відповідних спеціалістів з місцевих кадрів (по шість учнів на кожного форстмайстера). Згідно з «Положенням про новий устрій лісової частини у губерніях» від 19 червня 1826 р. ця посада скасовувалась, обер-форстмайстери ставали губернськими лісничими, а форстмайстери – дільничними лісничими.

ПСЗР-1. – Т. XXV. – C. 133–159;
ПСЗР-2. – Т. І. – C. 595.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату