Обушок, перша пол. ХІІ ст

Опис

Обушок
Київська Русь. Перша половина ХІІ ст.

Свинець; лиття.
Овал; D – 44 мм,
H – 47 мм. 110 г.
МШ, 12155.

Обушок овальної форми з масивним вухом. Дві грані бойової гирі пласкі та оздоблені зображеннями. Одне з них – тризуб. Його аналог разом зі знаком Всеволода Ольговича (див.: № 49) відтворений на митній пломбі. Паралельне використання на пломбі двох княжих знамен уможливлює датування обушка. Згаданий князь отримав свій перший наділ 1115 р., а помер у 1146 р. Таким чином, обушок датується першою половиною ХІІ ст.

Інше зображення зі зброї нагадує клейма з горщиків, що отримали назву «пташиних лапок». За однією з версій – вони слугували міткою майстра. За іншою – трактувалися як вістря стріли, що летить. У контексті обушка – виду зброї – останнє припущення виглядає більш правдоподібно. Вістря стріли може означати швидкість та влучність удару. Оздоблення княжими знаками зброї – дуже рідкісні випадки. Однак відомі вже з ІХ ст. Основна їхня функція – виокремити очільника армії, під прапорами якого воював дружинник.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату