Олексій І Комнин, візантійський імператор (1081–1118), друга пол. ХІ – поч. ХІІ ст

Опис

Печатка візантійського імператора (1081–1118), Олексія І Комнина
Візантія. Друга половина ХІ – початок ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 30×31 мм,
D 2 – 26,5 мм; Н – 4 мм.
21,2 г.
МШ, VР-930.

На лицьовій стороні зображено Христа-Спаса на троні. У лівій руці Ісуса Євангеліє, права рука перед грудьми піднесена у жесті благословення. Обабіч під титлами літери: 6IS-6XS (‘ Ιησοàς Χριστός – Ісус Христос).

На зворотній стороні зображення Олексія Комнина на повний зріст в імператорському вбранні, оздобленому коштовним камінням. Лор спадає донизу з лівої руки, в якій володар тримає сферу з рівностороннім хрестом. У правій руці лабарум. На голові імператора стемма з пропендуліями. Ліворуч рештки напису: …DES… (Ἀλεxίῳ δεσπότῃ τῷ Κομνηνῷ – Олексій Комнин, деспот).

Потрапляння на територію Київської Русі імператорських печаток може бути пояснене міжнародними стосунками двох держав. Відомими є знахідки печаток київських князів на території Візантії. Імператори прагнули забезпечити собі мир з войовничими сусідами, а в особливо небезпечні часи отримати від Києва і допомогу. Отвір у горішній частині печатки свідчить, що відірвана під час розпечатування імператорського документа печатка була знову до нього підвішена для засвідчення автентичності.

Zacos G., Veglery A. Byzantine… – Vol. 1. – Part 1. – P. 89–92.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату