Овруцька реміснича управа, 1830–1857 рр

Опис

Печатка Овруцької ремісничої управи
Російська імперія. 1830–1857 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 29 мм,
Н – 35 мм. 39,4 г.
МШ, МЦ-1770.

Легенда: ПЕЧАТЪ ОВРУЧСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ УПРАВЫ (печатка Овруцької ремісничої управи). Початок і закінчення напису не розмежовані розділовим знаком. Текст розміщено по колу рівномірно, майже симетрично. У написі відсутні скорочення. У полі печатки герб Російської імперії. Печатка датується 1830–1857 рр. Саме в цей період використовувалася графічна редакція державного герба, представленого на печатці, прикметною особливістю якого є використання однієї корони.

Пам’ятка належала ремісничій управі Овруча – повітового містечка Волинської губернії (нині – рай-центр Житомирської обл.). Ремісничі управи створювалися відповідно до «Городового положення» 1785 р. як станові ремісничі органи, з метою охорони інтересів ремісників. Вони являли собою органи ремісничого станового самоврядування, займалися проведенням іспитів, видачею ремісничих свідоцтв на звання майстра і підмайстра, затверджували на посадах цехових старшин, стягували штрафи за порушення цехових правил, розглядали конфлікти між замовником та виконавцем, збирали податки. Підпорядковувались Міністерству внутрішніх справ.

Задорожнюк А. Ремісничі управи Подільської губернії… – С. 375–383.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату