Павло Григорович Оранський, зем’янин, друга пол. XVI ст

Опис

Печатка зем’янина Павла Григоровича Оранського
Річ Посполита. Друга половина XVI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 15×13 мм;
Н – 25 мм. 13,0 г.
МШ, МЦ-1248.

Родовий герб волинських зем’ян Оранських, подібний до літери W, яку поєднано з перехрещеною стрілою, та ініціали PО (Pavlo Oranskyj) дозволяють встановити власника матриці. Ним є володимирський підстароста Павло Григорович Оранський, у майбутньому – ігумен володимирського Спаського монастиря. Впродовж 1569–1576 рр. Павло Оранський користувався одночасно трьома іншими печатками з подібною іконографією.

ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 222, 781;
APK, ASang, Teka ХІ, Plik 129;
Teka ХІV, Plik 30; Plik 32;
Ворончук І. Родоводи… – С. 270.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату