Подільська контрольна палата, 1918 р

Опис

Печатка Подільської контрольної палати
Українська Держава. 1918 р.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 35 мм;
Н – 35 мм. 58 г.
МШ, МВ-18.

Легенда: * ПОДІЛЬСЬКА КОНТРОЛЬНА ПАЛАТА. Напис розміщено між двома лінійними обідками. Текст розпочинається з розділової позначки – шестипроменевої зірочки. У полі печатки державний герб Тризуб. Ручка відсутня. Стрижень – чотиригранний усічений конус. В Українській Державі Гетьмана Скоропадського було здійснено спробу створити ефективний та надійний апарат контрольної служби.

Структура центральних установ державного контролю відзначалася простотою. Очолював державний контроль генеральний контролер, який мав ранг міністра. Йому підпорядковувались Генеральна контрольна рада, 4 контрольні департаменти (загальних справ, у справах шляхів, військових справ, кредитних та фінансових справ) та канцелярія державного контролю.

Нагляд на місцях здійснювався дев’ятьма контрольними палатами (за кількістю губерній). В окремий вид діяльності виокремлювався залізничний контроль та контроль за ревізією державних оборотних коштів. У системі державного контролю діяв також вищий дисциплінарний суд.

Подільські печатки… – С. 206.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату