Посольство Української Народної Республіки в Польщі, 1920 р

Опис

Печатка Посольства Української Народної Республіки в Польщі
Українська Народна Республіка. 1920 р.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 35 мм;
Н – 35 мм. 69,1 г.
МШ, МВ-17.

Легенда: * ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ . Напис розміщено між двома лінійними обідками. Текст розпочинається внизу з розділової позначки – семипроменевої зірки. У полі печатки державний герб УНР, під яким напис: В ПОЛЬЩІ. Ручка відсутня. Стрижень – чотиригранний усічений конус.

Дипломатичну місію УНР у Польщі, яка розмістилась у Варшаві, створено 8 лютого 1920 р. 15.07.1920 головою місії став герой російсько-японської війни, організатор навесні 1918 р. І Української (Синьожупанної) дивізії, генерал-значковий Віктор Зелинський. Місія займалася переважно військовими питаннями: організацією частин Армії УНР, переговорами з польським урядом щодо постачання їх озброєнням, уніформою, поповненнями тощо.

22 жовтня 1920 р., після укладення у Ризі перемир’я між Польщею та радянською Росією, місія була перейменована на Українську ліквідаційну комісію у Варшаві. Фактично припинила своє існування у жовтні 1921 р. – після від’їзду – на категоричну вимогу радянського уряду – В. Зелинського до Німеччини.

Подільські печатки… – С. 200.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату