Руський міщанин 2, XVІI ст

Опис

Печатка руського міщанина
Річ Посполита. XVІI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 17,5×14,5 мм;
Н – 27,5 мм. 13,7 г.
МШ, МЦ-1694.

Зображення характерного для міщанської геральдики родового знака в бароковому щиті дозволяє зробити припущення про належність печатки представникові міської верхівки одного з руських міст Корони Польської ХVІІ ст. На це вказують походження матриці з теренів Західної України, стиль зображення та палеографія ініціалів HS, притаманні цьому періоду.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату