Сасин Головинський, зем’янин, друга пол. XVI ст

Опис

Печатка зем’янина Сасина Головинського
Річ Посполита. Друга половина XVI ст.

Срібло; лиття, гравіювання.
Овальна; 16×14 мм;
Н – 25 мм. 8,3 г.
МШ, МЦ-1196.

Видозміна родового герба Головинських, представлена в ренесансному стилі другої половини XVI ст., та ініціали SH (Sasyn Holowynskyj) дають підстави припустити належність печатки волинському зем’янинові Сасину Головинському. Документально зафіксовано використання Василем та Гаврилом Головинськими 1590 і 1599–1601 рр. відповідно відбитків печаток з видозмінами родового герба.

ЦДІАК, ф. 1, оп. 1, спр. 4, арк. 73;
APK, ASang, Teka ХХІІІ, Plik 76; Teka ХХІV, Plik 60;
Однороженко О. Руськая сфрагистика… – С. 41;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. VІІ. – S. 312.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату