Станіслав Приборський, зем’янин, кінець XVI ст

Опис

Печатка зем’янина Станіслава Приборського
Річ Посполита. Кінець XVI ст.

Срібло; лиття, гравіювання.
Овальна; 14,5×11,5 мм;
Н – 21 мм. 4,1 г.
МШ, МЦ-1709.

Герб Костеша та ініціали SP (Stanisław Przyborski) інформують про власника печатки – волинського зем’янина Станіслава Приборського. Ранньобароковий щит вказує на кінець XVI ст. як імовірний час виготовлення печатки. Дещо раніше (1576 р.) печаткою з подібним зображенням, але у ренесансному стилі, користувався Мартин Приборський.

ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 780.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату