Страховий відділ Подільської губернської земської управи, 1911–1917 рр

Опис

Печатка страхового відділу Подільської губернської земської управи
Російська імперія. 1911–1917 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 33 мм,
Н – 89 мм. 75,8 г.
МШ, МЦ-525.

Легенда: * ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ (Подільська губернська земська управа). Напис розміщений між двома лінійними обідками. Початок і кінець тексту розділяє великий інтервал, посередині якого розміщено шестипроменеву зірочку. У полі печатки герб Подільської губернії, який вгорі та внизу супроводжено написом: СТРАХОВОЙ ОТДѢЛЪ (страховий відділ).

Після земської реформи 1864 р. у Російській імперії створено розгалужену систему земського страхування. Спеціальним «Положенням про взаємне земське страхування» уряд закріпив правовий механізм участі земств у страхуванні. Згідно з ним страхуванню підлягало майже все державне майно.

1894 р. створено спеціальний орган страхового контролю – Комітет нагляду за страховою діяльністю при Господарчому департаменті Міністерства внутрішніх справ, якому були підпорядковані всі страхові компанії та установи. Окремим видом діяльності земств було страхування, яке здійснювалося в межах губернії.

Спрямовував роботу страховий відділ губернської земської управи, а безпосередніми виконавцями були повітові земські управи і страхові агенти. На Правобережну Україну загальні правила страхування, як і земське право, були остаточно поширені у 1911 р.

Подільські печатки….. – С. 80.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату