Святослав Ольгович, князь, сер. ХІІ ст

Опис

Печатка князя Святослава Ольговича
Київська Русь. Середина ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 21,5×22 мм,
D 2 – 12 мм; Н – 6 мм.
18,5 г.
МШ, VР-721.

На лицьовій стороні печатки напис чотирма рядками: Ñ6ÒÎ|ØÈÍÀ|ÏÅ×À|ÒÜ (Святошина печать). Напис розміщено у крапковому обідку. На зворотній стороні печатки у колі з крапок зображено княжий знак – двозуб.

Це перший з українських сфрагісів, на якому вжито слово «печать». На його належність Святославу Ольговичу вказує незмінний батьківський знак та родове ім’я Ольговичів – Святослав. Печатка з’явилась після 1139 р., коли старший брат Всеволод Ольгович, ставши київським князем, запровадив сфрагістичний тип із княжими знаками. Святослав Ольгович тричі упродовж 1136–1144 рр. княжив у Новгороді, посідав столи стародубський і білгородський (1141–1146), сіверський (1146–1157) та чернігівський (1157–1164).

Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени… – С. 77–78;
Андрощук Ф. «Святошина печать». – С. 134 –135;
Алфёров А. «Язык стяг…» – С. 56–58;
Алфьоров О. Молівдовули київських князів… – С. 32, 64–65.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату