Теофіла Григорівна Святополк-Четвертинська, княжна, перша пол. XVІI ст

Опис

Печатка-перстень княжни Теофіли Григорівни Святополк-Четвертинської
Річ Посполита. Перша половина XVІI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 15,5×11,5 мм;
Н – 26 мм. 4,4 г.
МШ, МЦ-1621.

Видозміна родового герба князів Святополк-Четвертинських (два хрести над півколом та зіркою) та ініціали THS (Teofila Hryhorivna Sviatopolk ‘Czetvertynska’), дозволяють припустити, що власницею печатки могла бути княжна Теофіла Григорівна Святополк-Четвертинська († після 1645) – донька Григорія Остафійовича Святополк-Четвертинського, князя на Старій Четвертні (1586–1651), дружина Владислава Немирича.

Використання печаток жінками було достатньо поширеною практикою в українських землях упродовж XV–XVIІI ст. Разом з тим, дана матриця належить до числа небагатьох, щодо яких встановлено їхню приналежність особі жіночої статі.

Wolff J. Kniaziowie… – S. 46;
Войтович Л. Княжа доба… – С. 370.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,