Тучин, міщанська управа, 1870–1917 рр

Опис

Печатка міщанської управи Тучина
Російська імперія. 1870–1917 рр.

Мідний сплав; лиття,
гравіювання.
Кругла; D – 33 мм,
Н – 30 мм. 69,7 г.
МШ, МЦ-762.

Легенда: * ТУЧИНСК. МѢЩАНСК. УПРАВЫ РОВЕНСКАГО УѢЗДА (Тучинської міщанської управи Ровенського повіту). Напис розміщений між двома лінійними обідками. Після скорочень стоять крапки. Початок і закінчення тексту відокремлені шестипроменевою зірочкою. У полі печатки, вкритому дрібною крапковою насічкою, герб Волинської губернії, до якої входив Ровенський повіт.

Тотожна будова легенди, використання однакових розділових знаків та скорочень, особливості зображення губернського герба вказують на виконання матриць пе чаток Тучина, Базалії (№ 202) і Ямполя (№ 203) за єдиним стандартом, можливо, однією майстернею. Це припущення зміцнює і те, що всі три матриці належали містечкам однієї губернії. Містечко Тучин (нині село Гощанського району Рівненської обл.) 1803 р. приєднане до Ровенського повіту, а 1866 р. стало його волосним центром. Частина міщан Тучина були етнічними німцями, які переселилися сюди у середині – наприкінці ХІХ ст.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату