Українська Народна Республіка, мала державна печатка, 1918 р

Опис

МАЛА ДЕРЖАВНА ПЕЧАТКА УНР
ХУДОЖНИК ВАСИЛЬ КРИЧЕВСЬКИЙ
1918 р.

Метал; гравіювання
D – 2 ¼ (5,7); Н – 1 ⅜ (3,6)
МУЗЕЙ ШЕРЕМЕТЬЄВИХ
МВ-2794

Мала державна печатка, як і Велика державна печатка, виготовлена за проектом Василя Кричевського та затверджена УЦР 22 березня 1918 р. Обидві печатки мають низку спільних стилістичних ознак: використання єдиного шрифту, декорування, оздоблення внутрішнього поля радіальними променями. Велика і Мала печатки формують певний ієрархічний комплекс державних відзнак: для використання на державних актах зовнішнього (міждержавного) та внутрішнього вжитку відповідно. Побічно про це свідчить розповсюдження головного елементу Малої печатки – тризуба у квадраті – на печатках різного типу: військових, державних інституцій, місцевого самоврядування упродовж 1918 –1921 рр. Ієрархічність вживаних у той час печаток, Великої та Малої зокрема, виразно підкреслює співвідношення їхніх діаметрів. Діаметр печатки 5,7 см виокремлює її у ряду сфрагістичних пам’яток того часу і є проміжним між параметрами Великої (7,5 см) та розмірами більшості звичайних печаток, діаметр яких коливався приблизно у межах 3–4 см. (Ю. С.)

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату