Українське студентське товариство у Гайдельберзі, 1947–1951 рр

Опис

Печатка Українського студентського товариства у Гайдельберзі
Федеративна Республіка Німеччини. 1947–1951 рр.

Гума, дерево; точіння,
різьблення, лиття.
Квадратна; D – 40,5 мм,
Н – 18 мм. 15,4 г.
МШ, Д-68.

Легенда вписана у два верхні півкола англійською та німецькою мовами: Ukrainian Student’s Association / Ukrainischer Studentenbund (Українська студентська асоціація). Внизу одним півколом вміщено напис: «in Heidelberg» . Великі літери у написах використано відповідно до норм правопису. Із зовнішнього краю матриці подвійний обідок.

У полі печатки стилізована абревіатура УСГГ, що означає – «Українська студентська громада Гайдельберга». Літери легенди виготовлені за допомогою типографських гранок, емблема вирізьблена окремо. Можливо, мала місце заміна старої. Ручка відсутня, залишився отвір для її кріплення.

Після завершення ІІ світової війни в Німеччині опинилось понад дві тисячі студентів-українців. 1947 р. відновив свою діяльність Центральний союз українського студентства, який об’єднував університетську молодь. Українська студентська громада у Гайдельберзі утворена в таборі для переміщених осіб у 1947 р.

Кухар Р. Українська студентська громада… – С. 107–109.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,