Українське товариство «Просвіта» у Шляйсгаймі, 1945–1952 рр

Опис

Печатка Українського товариства «Просвіта» у Шляйсгаймі
Федеративна Республіка Німеччини. 1945–1952 рр.

Гума, дерево, залізо;
точіння, різьблення, лиття.
Прямокутна; 46×51 мм,
Н – 69 мм. 35,2 г.
МШ, Д-8.

У полі печатки, у накресленому тонкою лінією трикутнику, розкрита книга в обрамленні проміння. Під трикутником напис: SCHLEISSHEIM (Шляйсгайм). На сторонах трикутника двомовний напис: зовнішній – англійською мовою: Ukrainian organization “Proswita.” , внутрішній – українською: Українське товариство “Просвіта.” Ручка дерев’яна, червоного кольору. Орієнтиром для правильного проставляння відбитка печатки є кругла металева головка цвяшка.

Табір для переміщених осіб у Шляйсгаймі розташовувався неподалік Мюнхена. Українці у таборі розгорнули потужну освітянську мережу: дитячий садок, народну школу, реальну гімназію та технічно-промислову школу. Діяльність «Просвіти» у Шляйсгаймі була скерована на підтримку національної культури та гуртування українців у поліетнічному

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату