В’ячеслав Ярославич, князь, сер. ХІ ст

Опис

Печатка князя В’ячеслава Ярославича
Київська Русь. Середина ХІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 25×28 мм,
D 2 – 20 мм; H – 3 мм.
16 г.
МШ, VР-300.

На лицьовій стороні печатки погрудне зображення св. Меркурія. У його лівій руці великий круглий щит, а у правиці – довгий спис. Навколо голови лінійчатий німб. Обабіч фігури святого напис стовпчиком: ø|ME|R-K|w|RI (Ὁ ἅγιος Μερκούριῳ – Святий Меркурій). Навколо лінійний обідок. На зворотній стороні напис п’ятьма рядками: +K6E0b Y|MERKwRI|OARXON|THROU|SHAS (+Кύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Μερκούριῳ ἄρχοντι Ῥωσίας – Господи, помозі Меркурію князю Русі). Над написом коротка горизонтальна риска, яка вказує на те, що формулу подано у скороченні. Навколо обідок з крапок.

Відома інша печатка князя, на якій замість титулатури відтворено його не хрестильне ім’я « Βεντεσϑλάβος » (В’ячеслав). Це дозволяє із впевненістю атрибутувати цей молівдовул молодшому сину Ярослава Мудрого. В’ячеслав Ярославич на своїй печатці послуговується грецьким титулом «архонт», який відповідав князівському на Русі. Архонтами Русі називали себе його батько Ярослав, дядько Мстислав, брат Всеволод й інші династи. Перед смертю Ярослав Мудрий надав В’ячеславу у держання Смоленськ (1054–1057).

Янин В. Л. Актовые печати… – Т. I. – С. 16;
Алфьоров О. Молівдовули київських князів… – С. 20, 51–52.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату