Василій, печатка митрополита Корфи, ХІ–ХІІ ст

Опис

Печатка митрополита Корфи Василія
Візантія. ХІ–ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 25×27 мм;
Н – 2 мм.
8 г.
МШ, VР-601.

На лицьовій стороні молівдовула зображено три ростові фігури. У центрі Богородиця іконографічного типу «Знамення» з Христом у диску. Над нею літери: MR-6YU (Μήτηρ Θεού – Мати Божа). Ліворуч апостол Павло з Євангелієм у лівій руці. Біля нього рештки напису стовпчиком: O|P|U (Ὁ ἅγιος Παύλος – Святий Павло). Праворуч від Божої Матері стоїть апостол Петро, що тримає у лівій руці продовгуватий хрест. На зворотній стороні у п’ять рядків розміщено грецький напис: +SFRA|GISPRO|0EDRwKER2|..RVNbA|..IOU (+Σφραγίς προέδρου Κερκύρων Βασίλειου – Печатка проедра Корфи Василія).

Зображення апостолів на печатці митрополита пов’язано із тим, що кафедральна церква Корфи була присвячена святим Петру та Павлу. Митрополит використовував ще один тип печатки, на якій зображено лише двох апостолів без Богородиці. На відміну від інших відомих печаток корфських митрополитів, ап. Петро у цьому випадку тримає хрест. Можливо, саме з листуванням цього візантійського владики пов’язано досі мало досліджений культ святих Петра і Павла на наших теренах?

Laurent V. Le Corpus… – Т. V. – Partie I. – Р. 672–676;
DO. – V. 2. – Р. 16–18.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату