Вацлав Вільгорський, пан, початок XVІI ст

Опис

Печатка пана Вацлава Вільгорського
Річ Посполита. Початок XVІI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 18,5×18 мм. 2,4 г.
МШ, МЦ-1777.

Поєднання у полі печатки герба Кирдея та літер WW (Waclaw Wilhorskyj) промовляє про її належність київському підвоєводі Вацлаву Вільгорському. Відомі відбитки інших двох печаток пана Вацлава 1597–1600 і 1600–1605 рр. Остання за своєю іконографією є найбільш подібною до описаної вище матриці, що дає змогу зробити припущення про її виготовлення на початку XVІI ст.

ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 40, арк. 1; ф. 256, оп. 1, спр. 53,
арк. 13 зв., 16 зв., 24 зв., 33 зв., 39 зв., 44 зв., 49 зв., 53 зв., 61 зв.;
APK, ASang, Teka ХХІІ а, Plik 4, 6, 14; Teka ХХІV, Plik 8, 18, 65, 66, 67, 72, 79;
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические… – С. 5, илл. 28;
Яковенко Н. Українська шляхта… – С. 136.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату