Вірчий знак князів Святослава Хороброго та Ярополка Святославича, друга пол. IX ст

Опис

Вірчий знак князів Святослава Хороброго та Ярополка Святославича
Київська Русь, друга половина ІХ ст.

Срібло; лиття,
гравіювання.
Трапецієподібна;
55×32 мм.
23,1 г.
МШ, VZ-1.

На лицьовій стороні зображено двозуб князя Святослава Ігоровича. Аналоги княжого знака зустрічаються у знахідках, які дослідники датують Х ст. Наприклад: графіті на монетах, клейма на цеглі з фортеці Біла Вежа, печатки.

На зворотній стороні двозуб князя Ярополка Святославича. Тотожне знамено відоме за матеріалами новгородських розкопок. Його зображено на дерев’яному замку-циліндрі, який знайдено у датованому культурному шарі 70-х – 90-х років Х ст. Святослав, коли вирушив з військом до Болгарії (969–972 рр.), залишив старшого сина Ярополка на київському столі. Ось чому вірчий знак наділено зображеннями двозубів батька й сина.

Символічне наповнення підвіски є ключовим у розумінні важливого епізоду в управлінні Київською Руссю. «У рік 970 Святослав посадив Ярополка в Києві» – коротка відомість з «Повісті временних літ» ілюструється комбінацією княжих знаків, які інформують, що Ярополк правив від імені батька.

Щербак А. М. Знаки… – С. 52–58;
Колчин Б. А. Новгородские… – С. 22;
Янин В. Л. Археологический комментарий… – С. 148–149;
Добровольский И. Г., Дубов И. В., Кузьменко Ю. К. Граффити… – С. 68, рис. 34, 36.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату