Вірчий знак князів Ярослава Мудрого та Всеволода Ярославича, середина ХІ ст

Опис

Вірчий знак князів Ярослава Мудрого та Всеволода Ярославича
Київська Русь. Середина ХІ ст.

Бронза; лиття,
гравіювання.
Трапецієподібна;
65×36 мм.
20,1 г.
МШ, VZ-9.

Лицьова сторона оздоблена тризубом Ярослава Мудрого. Його княжий знак відрізняється від батьківського – Володимира Великого – кругом на середньому зубці. Аналоги цього знака відомі з монет Ярослава. На зворотній стороні зображено двозуб з перехрещеною основою.

Атрибуція знака ускладнена тим, що двозуби зображались на ранніх вірчих знаках. Водночас усі діти Володимира Святославича (окрім його названого сина Святополка Ярополковича) використовували дещо змінений знак батька – тризуб. По спадковій лінії двозуб могли використовувати нащадки князя Ярослава Володимировича – сини та онуки.

Відомий єдиний знак з-поміж синівських – це тризуб князя Ізяслава Ярославича. Більше знані княжі знаки онуків Ярослава. Найбільшу подібність до другого знака з підвіски має двозуб Володимира Всеволодовича Мономаха. Він так само перехрещений знизу. Логічно припустити, що ймовірним володарем знака міг бути Всеволод Ярославич.

Коваленко В. П., Раппопорт П. А. Новый памятник… – С. 148, рис. 4.3;
Алфьоров О. Молівдовули київських князів… – С. 20, 51–52.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату