Вихрівське однокласне народне училище, поч. ХХ ст. (?)

Опис

Печатка Вихрівського однокласного народного училища
Російська імперія. Початок ХХ ст. (?)

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 35 мм,
Н – 31 мм. 94,6 г.
МШ, МЦ-295.

Легенда: ♦ ВИХРОВСКОЕ ОДНОКЛАССНОЕ НАРОДН. УЧИЛИЩЕ УШИЦК. У. ПОДОЛЬСК. Г . (Вихрівське однокласне народне училище Ушицького повіту Подільської губернії). Напис розташований між двома лінійними обідками і розпочинається внизу матриці. Після скорочень стоять крапки. Розділовий знак – ромб.

У полі печатки герб Подільської губернії у французькому щиті, з графічним позначенням блакитного кольору за допомогою горизонтального штрихування. Щит увінчує імператорська корона. Вільний простір поля матриці вкрито насічкою у вигляді плетінки.

Згідно з Положенням 1874 р. однокласні училища належали до шкіл першого ступеня і були нижчою, елементарною школою. Земські, міські та церковнопарафіяльні школи були переважно однокласними, навчання у перших двох тривало три роки, а в церковнопарафіяльних – два. 1897 р. у с. Вихрівка Ушицького повіту (нині село Дунаєвецького району Хмельницької обл.) було відкрито церковну школу, яка зго дом перетворилася на однокласне народне училище.

Подільські печатки… – С. 170.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату