Ян Харлинський, пан, остання чверть XVI ст

Опис

Печатка пана Яна Харлинського
Річ Посполита. Остання чверть XVI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 19,5×16,5 мм. 4,2 г.
МШ, МЦ-1814.

Герб Бонча та ініціали ІСН (Ian Charlęski) виявляють власника матриці – луцького підкоморія (1585–1618) Яна Харлинського. Печатка справляє приємне естетичне враження. Вправна рука майстра створила досконалу художню композицію. Витримана пропорція, пишне оздоблення надають печатці особливо урочистого вигляду. 1576 р. її власник користувався печаткою з подібним зображенням герба в овальному бароковому щиті. Пізніша печатка Яна Харлинського 1608–1614 рр. мала відмінну іконографію. Впродовж 1618–1625 рр. Ян Харлинський обіймав сенаторський уряд брацлавського каштеляна. Був одружений з Євою Семашківною.

ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 899; ф. 223, оп. 1, спр. 25, арк. 4; ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 12;
AGAD, AZ, Sygn. 2876, st. 64;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. ІІ. – S. 346.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,