Янчинецька сільськогосподарська артіль ім. Дзержинського, 1928–1934 рр

Опис

Печатка Янчинецької сільськогосподарської артілі ім. Дзержинського
Українська РСР. 1928–1934 рр.

Мідний сплав;
гравіювання.
Кругла; D – 39 мм.
27,5 г.
МШ, МЦ-837.

Легенда двомовна, вписана у два кола. У зовнішньому колі напис українською: * ЯНЧИНЕЦЬКА С. Г. АРТЕЛЬ ІМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО КАМ. РАЙОНУ. У внутрішньому – польською: * JANCZUNIECKA WIEJSKOGOSPOD ARTEL IM. DZIERZYNSKIEGO. Обидва написи розпочинаються внизу з розділових позначок – розеток. Після скорочень стоять крапки. У польськомовному написі декілька разів накреслено літеру «S» у перевернутому вигляді.

Поле печатки займає традиційне зображення снопа збіжжя та перехрещених коси і грабель. Сільськогосподарську артіль Янчинців (нині с. Колибаївка Кам’янець-Подільського району Хмельницької обл.) організовано селянами польського походження. Це відобразилося у двомовній легенді. Досить часто національні меншини організовували власні кооперативи, беручи під увагу етнічне походження.

Подільські печатки… – С. 242.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату