Ярослав Мудрий, князь, перша пол. ХІ ст

Опис

Печатка князя Ярослава Мудрого
Київська Русь. Перша половина ХІ ст.

Свинець;
карбування.
Кругла; D – 34,5×36,5 мм,
D 2 – 20 мм; Н – 3,5 мм.
30 г.
МШ, VР-463.

На лицьовій стороні булли у крапковому обідку погрудне зображення св. Георгія – молодого кучерявого воїна з круглим орнаментованим щитом у лівій руці та списом у правиці. З обох боків фігури напис у стовпчик: ø|G|E-O|R|G,|O, (Ὁ ἅγιος Γεώργιος – святий Георгій). На зворотній стороні напис грецької молитовної формули п’ятьма рядками: -+-|KURIE|bOHYEI|TVS V DOU|LVGEVR|GIV (Кύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Γεώργιῳ – Господи, помозі рабу своєму Георгієві). Над написом рівносторонній хрест у супроводі двох промінців з боків, останній рядок з обох сторін прикрашений краплеподібними рисками.

За ознаками стилю печатка датується ХІ ст. Зображення святого Георгія на печатці вказує на єдиного можливого власника цих булл – Ярослава Мудрого, який отримав ім’я Георгій у хрещенні. Дана печатка цікава тим, що це єдиний випадок, коли вся молитовна формула прописана без часто вживаних скорочень, що свідчить про урочистість молівдовула. Період використання Ярославом Володимировичем цієї печатки обмежується 40-ми – 50-ми роками ХІ ст. Перед цим князь використовував дещо інші печатки – з власним зображенням та титулом «архонт».

Слід наголосити, що Ярослав Мудрий відновив інститут вислої печатки, яка тривалий час, за правління його батька, Володимира Великого, не використовувалась. Князь уніфікував сфрагістику Русі. За його правління княжі булли мали на одній стороні зображення святого патрона, а на іншій грецьку молитовну формулу «Господи, помозі рабу своєму» з хрестильним іменем власника. Згодом це правило відновив син Ярослава Всеволод під час свого київського княжіння. Ярослав Володимирович у різний час посідав княжі столи: ростовський (990–995), новгородський (між 995 і 1013–1016) та київський (1016–1018, 1019–1054). Помісний Собор 2008 року Української Православної Церкви благословив приєднати Великого князя Київського Ярослава Мудрого до лику святих.

Лихачев Н. П. Материалы… – Вып. 1. – С. 155–156;
Алфёров А. Неизвестная печать… – С. 30–32.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату