Жерав, пан, друга пол. XV ст

Опис

Печатка пана Жерава
Велике князівство Литовське. Друга половина XV ст.

Мідний сплав; лиття,
гравіювання.
Кругла; D – 22,5 мм. 5,4 г.
МШ, МЦ-1626.

Легенда: ÏÅ×ÀÒÜ ЖÅÐÀÂÅÂÀ (печатка Жерава) свідчать про її належність одному з литовсько-руських панів, що мав некалендарне ім’я Жерав. Стиль зображення та палеографія напису вказує на другу половину XV ст. як час виготовлення матриці печатки. Поле печатки прикрашає родовий знак, що поєднує дві трираменні літери Т, розміщені одна над одною. Він тотожний з гербом роду панів Олізарів Волчковичів, що може вказувати на належність даної печатки одному з предків чи найближчих родичів панів Олізарів Волчковичів.

Однороженко О. Шляхетська… – С. 177.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату