Лекція 3: Походження геральдики. Латинська Європа

Найскладнішим у вивченні геральдики є питання її походження. Про це існувало безліч версій уже від пізнього Середньовіччя. Допіру наприкінці ХХ ст. дослідники загалом дійшли згоди, що геральдика виникла у другій чверті ХІІ ст. на теренах «між Луарою та Рейном». Цей погляд настільки домінує в історіографії, що найвизначніший сучасний знавець геральдики Мішель Пастуро оголосив, що «досягено консенсусу» в цьому питанні та його вирішено остаточно.

У цій третій лекції детально розглянуто появу геральдики в Латинській Європі та простежено початкові там етапи її розвитку. Залучення нових джерел і переосмислення вже відомої інформації водночас дозволяє цілковито по-іншому глянути на проблему походження геральдики та дійти геть инших висновків. У цій і двох наступних лекціях буде продемонстровано, наскільки хисткими в науці бувають «консенсуси» й «остаточні висновки»: науковий пошук завжди дає шанс розширити обрії усталених, здавалось би, тверджень.

Доктор історичних наук, Олег Однороженко