Лекція 8: Козацька геральдика

Виникнення козацької геральдики збіглося в часі з найскладнішим періодом української історії: безперервні татарські й турецькі напади ставили під загрозу саме існування українського народу. Тоді ж на степових кордонах з’являється нова мілітарна сила – козацтво, яке невдовзі зуміло перебрати політичний провід на теренах тогочасної України.

Поставши на марґінесі старої руської геральдичної традиції, козацька лише незначною мірою наслідувала давніші зразки. Змістове наповнення козацьких гербів було цілковито іншим, ніж середньовічна та ранньомодерна руська геральдика, а також і геральдичні комплекси інших країн. Ніде більше не вживано такої кількості мілітарних сюжетів – вони становлять левову частку козацьких гербів.

Зображення різноманітної зброї та військового спорядження, символи звитяги та доблесті в найнесподіваніших поєднаннях – усе це фігурує не лише в гербах козацької старшини, але й у міських і територіальних гербах Гетьманщини, Запоріжжя та Слобідської України. Образ козака, захисника українських земель, присутній на державних печатках Війська Запорозького, а вже у XVIIIст. його інтерпретовано як «герб Національний». Козацька геральдика була явищем настільки цілісним і самобутнім, що справила найвиразніший вплив і на подальшу українську геральдичну традицію.

Доктор історичних наук, Олег Однороженко