Багили

БАГИЛИ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІII ст.

1. На червоному полі три золотих списа в зірку; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає срібний козел з золотим узброєнням, очима і язиком, навколо щита червоно-золотий намет (герб Єліта).

Джерела:
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 5.

Олег Однороженко