Балабани

пани БАЛАБАНИ (páni Balabanowé, panowie Bałabanowie) – панський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Гедеона Балабана 1587–1594 рр. (Історія української культури. – Том ІІ. – С. 614, мал.; Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII століть. – С. 380, мал.).
– герб Гедеона Балабана на титульній сторінці стрятинського видання «Служєбника» 1604 р. (Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 175; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 204; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – n. 13; Быкова Т. Каталог изданий Острожской типографии. – n. 23; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 32–33, мал. 65).
– герб Гедеона Балабана на титульній сторінці стрятинського видання «Трєбника» 1606 р. (Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 161; Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 182; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 243; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 49; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 205; Быкова Т. Каталог изданий Острожской типографии. – n. 24; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – n. 16; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 33–34, мал. 69; Жмурко О. Герби духовних осіб у геральдичній гравюрі. – С. 109).
– герб Гедеона Балабана на титульній сторінці крилоського видання «Євангєлія учитєльного» 1606 р. (Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 186; Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні. – С. 155, мал.; Быкова Т. Каталог изданий Острожской типографии. – n. 25; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 206; Першодрукар Іван Федоров. – Іл.; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – n. 17; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 33–34, мал. 67; Логвин Г. З глибин. Гравюри українських стародруків ХVІ–XVIII ст. – С. 32, мал. 20; Жмурко О. Герби духовних осіб у геральдичній гравюрі. – С. 109).
– герб Гедеона Балабана на титульній сторінці львівського братського видання «Ижє въ свѧтыхъ ѿца нашєго Iѡанна Златоѹстаго архiєпископа Константiноvполѧ книга ѡ свѧщєнъствѣ» 1614 р. (Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 215; Львівські видання XVI–XVIII ст. – n. 12; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 8; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – n. 20; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 36–37, мал. 95; Жмурко О. Герби духовних осіб у геральдичній гравюрі. – С. 109).
– герб Гедеона Балабана на заставці київського лаврського видання «Анѳологіона» 1619 р. (Строев П. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке … Фёдора Андреевича Толстова. – n. 64; Строев П. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке … Ивана Никитича Царского. – n. 93; Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 248; Каратаев И. Хронологическая роспись славянских книг. – n. 207; Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 229; Родосский А. Описание старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. – Выпуск I. – n. 63; Тітов Ф. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 18–26; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 120; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 67; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 210; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – С. 17–18, 66, 90, n. 28, илл. 66; Запаско Я. Мистецтво книги на Україні. – С. 117–118, 127; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 39–40, n. 120).
– герб Гедеона Балабана у київському лаврському виданні «Книги о вѣрѣ єдиной … Захариѧ Копистєнского» 1620 р. (Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 246; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 492; Титов Х. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 33–36; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 212; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – n. 30; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 40–41, n. 131; Українська графіка. – С. 81, мал. 131).

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– герб Гедеона Балабана на звороті титульної сторінки стрятинського видання «Служєбника» 1604 р. (Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 175; Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні. – С. 131, мал.; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 204; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – n. 13; Быкова Т. Каталог изданий Острожской типографии. – n. 23; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 32–33, n. 65; Степовик Д. Українська графіка ХVІ–ХVІІІ ст. – С. 298, мал.; Українська графіка. – С. 117, мал. 242; Історія української культури. – С. 542, мал.; Жмурко О. Герби духовних осіб у геральдичній гравюрі. – С. 109, іл. 1).
– герб Гедеона Балабана на звороті титульної сторінки стрятинського видання «Трєбника» 1606 р. (Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 161; Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 182; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 243; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 49; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 205; Быкова Т. Каталог изданий Острожской типографии. – n. 24; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – n. 16; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 33–34, n. 69; Жмурко О. Герби духовних осіб у геральдичній гравюрі. – С. 109).
– герб Гедеона Балабана на звороті титульної сторінки крилоського видання «Євангєлія учитєльного» 1606 р. (Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 186; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 206; Быкова Т. Каталог изданий Острожской типографии. – n. 25; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – n. 17; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 33–34, n. 67; Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII століть. – С. 339, мал.).
– герб Гедеона Балабана у львівському братському виданні «Ижє въ свѧтыхъ ѿца нашєго Iѡанна Златоѹстаго архiєпископа Константiноvполѧ книга ѡ свѧщєнъствѣ» 1614 р. (Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 215; Перетц В. Историко-литературные исследования и материалы. – Том І. – Часть ІІ. – С. 149; Львівські видання XVI–XVIII ст. – n. 12; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 8; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – n. 20; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 36–37, n. 95; Логвин Г. З глибин. Гравюри українських стародруків ХVІ–XVIII ст. – С. 49, мал. 40; Жмурко О. Герби духовних осіб у геральдичній гравюрі. – С. 109).
– герб Данила та Дмитра Федоровичів Балабанів на звороті титульної сторінки київського лаврського видання «Лєѯиконъ Славєнорѡскїй … Памвы Бєрынды» 1627 р. (Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 311; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 571; Титов Х. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 177, 185–188, мал.; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 92; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 222; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – n. 48; Лексикон Словенороський Памви Беринди. – С. 2; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 44–45, n. 159; Українська графіка. – С. 117, мал. 241; Лагодзький Я. Вшанування імен меценатів і благодійників. – С. 192–193, 199, мал.).
– герб панів Балабанів у засвідченні шляхетства Жураковських 1640 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 243).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1037.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 691.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 444.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 54.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 310, 342.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239.
– Stebelski I. Zebranie Arcybiskupów i Biskupów Ruskich. – S. 299.

герб Гедеона Балабана в «Служєбнику» 1604 р.

герб панів Балабанів в «Лєѯиконѣ Славєнорѡскомъ … Памвы Бєрынды» 1627 р.

Олег Однороженко