Балицькі

БАЛИЦЬКІ (з Балиць, de Balyczе, Baliccy) – земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі срібний знак у вигляді стріли вістрям вгору над колом в супроводі двох золотих семипроменевих зірок обабіч та золотого півмісяця ліворуч, що лежить рогами вправо.

Джерела:
– печатка Татомира з Балиць 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 815; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11], 54; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XVIII).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Данька і Мика з Балиць 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).
– печатка Сенька з Балиць 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237, 240, 242.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 83, 155.

Олег Однороженко