Баранецькі

БАРАНЕЦЬКІ (de Baranczyce, Baranieccy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Хотя з Баранчиць 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 781).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XVI, XVIII.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 330, 334.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 121.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 56.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom I. – S. 98.

Олег Однороженко