Бажі

Пани БАЖІ (пани з Оревичів, Бажі пани з Болозева, domini de Orzeviczе, Barzy domini de Bolozew, Barzi panowie z Błozewa) – панський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі три срібних однакових вруба.

Джерела:
– печатка Миколая Сенька пана з Оревичів і Білобоків 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1159).
– печатка Миколая Сенька пана з Оревичів і Білобоків 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 691; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 859).

2. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– герб Яцька Бажа пана з Оревичів у судовій записці 1474 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. 74–75, n. 494).
– Rej M. Zwierzyniec. – Krakόw, 1562. – S. 87v.
– Rej M. Zwierzyniec. – Krakόw, 1574. – S. 89v.
– Paprocki B. Panosza. – S. М 2v.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІV. – S. 262–264.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІІ.
– Sikora F. Krąg rodzinny i dworski Dymitra z Goraja i jego rola na Rusi. – S. 77.
– Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka. – S. 215.

3. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–105v.

4. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Петра Бажа пана з Болозева 1564 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 526, арк. 1).
– печатка Станіслава Бажа пана з Болозева 1569 р. (Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 333, n. 148, poz. 29).
– печатка Андрія Бажа пана з Болозева та Віснича 1572 р. (ZKW, KN, Perg. A 324; Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Niewodniczańskiego. – S. 172, n. 343).
– печатка Еразма Бажа пана з Болозева та Віснича 1572 р. (ZKW, KN, Perg. A 324; Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Niewodniczańskiego. – S. 172, n. 343).
– печатка Йоана Бажа пана з Болозева та Віснича 1586 р. (ZKW, KN, Perg. A 335; Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Niewodniczańskiego. – S. 183, n. 367).
– герб Станіслава Бажа пана з Болозева на деревориті в книзі Григорія Вигилянта Самборянина Русина «Carmina in gratiam Stanislai Barzy» 1571 р. (Vigilantius Samboritanus Ruthenus G. Carmina in gratiam Stanislai Barzy, palatini et capitanei Cracoviensis, Sniatinensis etc. – Cracovia, 1571; Pilarczyk F. Stemmata w drukach polskich XVI wieku. – S. 77, il. 28; Polonia typographica saeculi sedecimi. – Tab. 521, il. 310).
– герб Станіслава Бажа пана з Болозева на його поховальній хоругві у Краківському замку 1571 р. (Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 681; Косів Р. Українські хоругви. – С. 42, мал. 1,41; Żygulski Z. Dzieje zbiorów Puławskich. – S. 63, n. 52).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1030.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 681.
– ZNiO, Rkps 9608 («Stemmata Nobilium Regni Poloniae»), k. 223, 224.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 435.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 75.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom І. – S. 126–127.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 288, 293, 341–342.

герб Станіслава Бажа пана з Болозева на деревориті в книзі Григорія Вигилянта Самборянина Русина «Carmina in gratiam Stanislai Barzy» 1571 р.

герб Станіслава Бажа пана з Болозева на поховальній хоругві 1571 р.

печатка Петра Бажа пана з Болозева 1564 р.

Олег Однороженко