Базилевські

БАЗИЛЕВСЬКІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На блакитному полі золота підкова кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний яструб з золотим узброєнням і очима, що тримає в лапі золоту підкову кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Яструб).

Джерела:
– Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. – Часть ІХ. – С. 102.
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 5.

Олег Однороженко