Берестянські

пани БЕРЕСТЯНСЬКІ (Берестянські пани на Берестянах, Берестянські пани з Риботичів, domini de Brzesciany, Brzescziansсу domini in Brzesczianу, Brzescianscy domini de Rybotycze, Brzesciańscy panowie na Brzescianach) – панський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Петра Берестянського пана на Берестянах 1510 р. (ZNiO, Perg. 2525; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 50, il. 125).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХІХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 334.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 33.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 325.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІI. – S. 165.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 89.

Олег Однороженко