Березовські

БЕРЕЗОВСЬКІ (Brzezowscy) – земянський рід, у XV–XVIII ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Станка Березовського 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 656; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 144; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 53; Кіцелюк В. Шляхетський галицький рід Березовських. – С. 111).
– засвідчення шляхетства коронним трибуналом 1640 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 243).
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 42.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 242.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 90, 121, 155.
– Кіцелюк В. Шляхетський галицький рід Березовських. – С. 111.

Олег Однороженко