Бернашовські

БЕРНАШОВСЬКІ (Бернавські, Běrnawsstij, Biernaszowscy, Biernawscy) – земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Руському та Подільському воєводствах.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Лукаша Бернашовського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 5; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 31).

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1036.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 692.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 443.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 156.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom І. – S. 255.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 345.

Олег Однороженко