Бірецькі

БІРЕЦЬКІ (de Bircza, Bireccy) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори.

Джерела:
– печатка Олександра та Івашка з Бірчі 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1170).

Олег Однороженко