Бобрецькі

БОБРЕЦЬКІ (Бобровські, de Bobrka, Bobrzeccy, Bobrowscy) – земянський рід, у XV–XVІ ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі срібна голова віслюка (герб Полукоза).

Джерела:
– печатка Матея Бобрецького 1511 р. (ZKW, KN, Perg. A 122; Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Niewodniczańskiego. – S. 63, n. 128).

2. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– Boniecki A. Herbarz polski. – Tom І. – S. 313–314.

Олег Однороженко