Богуславські

БОГУСЛАВСЬКІ (Бугославські) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому та Слобідській Україні в XVІII ст.

1. На блакитному полі золота підкова кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний яструб з золотим узброєнням і очима, що тримає в лапі золоту підкову кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Яструб).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 201.
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 18.

Олег Однороженко