Боратинські Гдашицькі

пани БОРАТИНСЬКІ ГДАШИЦЬКІ (Боратинські пани на Боратині, Boratуnsсу domini a Boratуn, Boratyńscy panowie na Boratynie, panowie Boratyńscy Gdaszyccy) – панський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– Rej M. Zwierzyniec. – Krakόw, 1562. – S. 57.
– Rej M. Zwierzyniec. – Krakόw, 1574. – S. 57.
– Paprocki B. Panosza. – S. М 2.

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Йоана Боратинського пана на Боратині 1603 р. (AGAD, AZ, Sygn. 277, st. 194).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1030–1033.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 682–683.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 437.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 235.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІI. – S. 20.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XIII.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 305, 342, 352.

Олег Однороженко