Бориславські

БОРИСЛАВСЬКІ (de Boryslaw, Borysławscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Миколая Бориславського 1777 р. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 41).
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІI. – S. 62.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XX. – n. 62.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 63.

Олег Однороженко