Боярські

БОЯРСЬКІ (de Boiary, Boiarscy, Bojarscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори.

Джерела:
– печатка Ігната з Ролева 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 792; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 128).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– герб Івана Боярського у книзі «Служєбникъ и Трєбникъ архїєрєйский» 1632 р. (Петров Н. Краткое обозрение рукописей Киево-Софийской библиотеки. – C. 34; Петров Н. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. – Выпуск ІІІ. – С. 17; Будовниц И. Словарь русской, украинской и белорусской письменности и литературы до XVIII в. – С. 149; Жолтовський П. Український живопис XVII–XVIII ст. – С. 29; Логвин Г. З глибин: Давня книжкова мініатюра ХІ–XVIII ст. – С. 165, 168, табл. LIV; Логвин Г. Забутий шедевр живопису XVII ст. – С. 18–19; Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – С. 417–418, n. 114; Запаско Я. Рукописна книга як попередник української друкованої книги. – С. 92; Махновець Л. Українські письменники: Бібліографічний словник. – Том І. – С. 416; Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини XVІ – першої половини XVII ст. – С. 175–176; Кучерук О. Герб і титулатура архимандрита та митрополита Петра Могили. – С. 303; Хроніка-2000. – Том LX: Святитель Петро Могила. – Табл.; Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII століть. – С. 252, мал.; Шамардина Н. До питання про раннє бароко в українському живописі. – С. 170–172; Попов П. Невідомий прижиттєвий портрет Петра Могили. – С. 41–46; Александрович В., Мицько І. Архієрейський Служебник і Требник Івана Боярського. – С. 83–84; Іванова О. Служебник і Требник архієрейський 1632 року. – С. 316–324; Александрович В., Мыцько І. Архиерейский Служебник и Требник Ивана Боярского. – С. 138–147; Gil A., Skoczylas I. Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim. – Tab.; Нестеренко П. Історія українського екслібриса. – С. 299, мал.).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 128.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 216.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom I. – S. 367–368.

Олег Однороженко