Братковські

БРАТКОВСЬКІ (de Bratсowіce, Bratkowscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській і Галицькій землях.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді хвилястого пояса.

Джерела:
– печатка Прокопа з Браткова 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 849).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на правому кінці якого золота шестипроменева зірка, на лівому – золоте вістря стріли.

Джерела:
– печатка Івана Братковського 1564 р. (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 218–219, n. 1266; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 74, 124).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1536 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 12, с. 265–266).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХІХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 307, 331, 335.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 73–74, 121, 155.

4. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 287.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІI. – S. 112.

Олег Однороженко