Будзинські

БУДЗИНСЬКІ (Budzińscy) – земянський рід, у XVI ст. землевласники у Белзькій землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Станіслава Будзинського 1576 р. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 48).

Олег Однороженко