Буцнювські

БУЦНЮВСЬКІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІII ст.

1. На блакитному полі золота підкова кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний яструб з золотим узброєнням і очима, що тримає в лапі золоту підкову кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Яструб).

Джерела:
– ІР НБУВ, ф. 1, спр. 60497, арк. 455v.

Олег Однороженко