Чайковські

ЧАЙКОВСЬКІ (Погорецькі з Чайковичів, з Погорців, de Czaikowicze, de Pochorcze, Czaykowscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Льівській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору.

Джерела:
– печатка Ходка з Чайковичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 706; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1228; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 5 [8], 86).
– печатка Дрогобиша з Чайковичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 782).
– печатка Стецька Бреговича Погорецького з Чайковичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 784; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 7 [10], 9).

2. На блакитному полі золотий знак у вигляді півкола кінцями догори під хрестом.

Джерела:
– печатка Івана з Чайковичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 773; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 7 [10], 27).

3. На блакитному полі золотий знак у вигляді двораменного хреста над півколом з загнутими догори та в бік кінцями.

Джерела:
– печатка Івана з Чайковичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 702; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1124; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 2 [5], 20).

4. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори.

Джерела:
– герб Стецька Бреговича з Погорців і Чайковичів у судовій записці 1439 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XIII. – S. 81, n. 1116).

5. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства вишенським сеймиком 1618 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 316, с. 839–845).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XVI.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 241, 244.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 98, 156.

Олег Однороженко