Чечети

ЧЕЧЕТИ (Чечетовичі, Чечетови) – земянський рід, у XVІ ст. землевласники у Слонімському повіті.

1. На червоному полі три срібних доземих вруба.

Джерела:
– печатка Федора Васильовича Чечета 1578 р. (Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 82, мал. 152).

Олег Однороженко